Детски център «Хармония»

garmonija

Читать на русском 

Детският център "Хармония"е първият детски център за инклузивно образование в Челябинск. Висококвалифицирани специалисти – логопеди, психолози, арт–терапевти, дефектолози, ще помогнат на децата ви да преодолеят трудностите в обучението и ще ви окажат съдействие за развитието на вашето дете. Чрез приложението на многообразни методики за развитие нашите педагози ще подберат индивидуален подход към всяко дете. В свободното от занятия време децата ще имат безплатен достъп до игрови комплекс на две нива.

В случаите на изразено нарушение вречевото развитие на децата, в това число и  нарушения в резултат от разстройства в аутистичния спектър, логопедичните занятия в детския център ще бъдат част от комплексната работа на всички специалисти.Инклузивното образование предоставя възможност на всяко дете да получава знания по развиваща се програма с индивидуален подход. Това означава, че вашето дете ще получи съответното внимание, съобразено с неговите особености и възможности. Всяко дете е уникално и всяко дете има свой начин на възприемане на света – в това се заключава главният принцип на инклузивното образование.

Децата трябва да учат заедно!!!

Възпитанието на детето е не само радост, но също и огромна отговорност и сложна дейност. Любовта на родителите се изразява не само в грижата за здравето на детето, но и в съзидателна дейност, насочена към хармоничното му развитие. Детският център «Хармония»осъществява дейност, насочена към всестранно развитие на вашето дете от най-ранна възраст. Основните видове дейност в центъра «Хармония» са следните:

Инклузивно образование:обучение и образование за всички, приспособяване към различните нужди на всички деца, което осигурява достъп до образование за деца с особени потребности.

Диагностично изследване:провеждане на диагностика на речевото и интелектуалното развитие на децата от предучилищна и училищна възраст, съвместно изграждане на образователен маршрут.

Развиващо обучение:провеждане на развиващи занятия с деца, навършили 1 година, подготовка за училище, английски език за деца в предучилищна и училищна възраст, лего–конструиране, творчество (рисуване, изработка на скулптури от глина, запознаване със световната култура), хореография за деца в предучилищна и училищна възраст.

Консултантска помощ:оказване на консултантска помощ от специалистите на центъра по въпросите на развитието на вашето дете, както и обучение на родителите на методи на работа с техните деца.

Корекционно–профилактична дейност: провеждане на занятия по корекция и развитие на познавателната и речевата дейност, емоционално–волевата и сензомоторната област.

На първия етаж на Детския център е разположен игрови комплекс на две нива (където децата играят в свободното си време), студио за творчество. На втория етаж има танцова зала, логопедични кабинети, стая за психологическа помощ със специални тренажори, кабинет по лего–конструиране.

Цената на груповите занятия за деца–инвалиди до тригодишна възраст е с намаление от 50%. Игровият комплекс е безплатен за всички деца.

garmonija

 

Каним ви да посетите Детски център «Хармония». С отговори на вашите въпроси в областта на възпитанието и развитието на децата, запазването на психологическото здраве, както и с помощ за вашето дете ще ви съдействуват следните специалисти: педагози–психолози, учители–дефектолози и логопеди.

По всички въпроси, свързани с дейността и работата на Детски център за инклузивно образование «Хармония», можете да се обръщате към администраторите или към директора на Центъра – Кисельова Елена Викторовна, на следните телефони:

7777– 395, 8–951–7–8888–22.

Ще се радваме да ви видим всеки ден от 10.00 до 20.30 ч.

(с предварително записване),

на адрес: г. Челябинск, ул. Шаголска, квартал 1, 6