Сондов масаж

Читать на русском 

Масажътнаартикулационния апарат

и артикулационните упражнения

не самоподобряват

двигателната функцияна мозъчните системи със забавено развитие,

но и мобилизират за работа

съседните мозъчни системи.

М.Е. Хватцев.

Сондовият масаже част от комплексната медико-психолого-педагогическа работа, насочена към корекция на различните разстройства на речта.

В център«МЕТОДА ТОМАТИС» гр. Бургас, Болгария и «Хармония» Россия се оказва помощ на децас особености в речевото и психическо развитие. Обикновено, в анамнезата натази категория децасе наблюдава органично поражение на ЦНС.В резултат на това, през първите годинина живот на децатасе забелязва затормозяване на речевото развитие, дизартричен синдром,СДВГ синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и т.н.

При работа с деца оттази категорияе целесъобразно да се използва сондов масаж на артикулационните органи.

Основна цел на метода – нормализиране на речевата моторика. Използвайкисондов масаж, специалистите-логопеди целенасочено въздействат на поразените участъци от артикулационните органи, като активизират и възстановяваттяхната дейност, в резултат на което значително се ускорява процесът накоригиране на звукопроизношението. С помощта насондиизвършваме различнидвижения, като поглаждане, раздвижване,разтриване на мускулите. Масажният комплекс сеподбира индивидуално, с оглед резултатите от диагностиката. Резултатността на метода се потвърждава от данните, получени от специалистите, които работят с деца с различни речеви разстройства (гр.Москва, 2000 г.):

- дислалия- окончателно излекуване,

- скрита дизартрия и следоперационна ринолалия - 95 %,

- моторна алалия – окончателно излекуване,

- коригирането  на звукопроизношениетопри деца с церебрална парализа зависи от степента на поражение на двигателната сфера, запазването на интелекта и съответства приблизително на 40-80%.

Сондовият масаж може да се проведепо време на всичкиетапина коригиращото логопедично въздействие, но особено значимо е използването мунаетапа на подготовка на артикулационния апарат към определени артикулационни движения.

Задачи на сондовия масаж

1. Нормализиране тонуса намускулите наезика, устните, намаляване на саливацията, на съдружните движения наезика и устните, на неволевите движения на артикулационната мускулатура: спастичната пареза, хиперкинезиите, атаксията, синкинезиите.

2. Активизиране намускулните групи на артикулационния апарат с понижен тонус и мускулна слабост.

3. Формиране намускулнинавициза овладяване на артикулацията.

4. Подготовка на условияза формиране на волеви координирани движения на артикулационните органи.

5. Укрепване на гълтателния рефлекс.

6. Опосредственодразненена речевите зони в кората на главния мозък чрез стимулация на мускулите на периферния апарат като цяло (при ЗРР).

Сроковете за преодоляване нанарушенията в произношението зависят от степента на речевия дефект, възрастта и индивидуалните особености надетето. Важно значение имат фактори като редовното провеждане на занятията и участието на родителите в работата по коригирането (логопедът ги обучаванаелементарни похвати). По време на масажа използваме различни средства за отклоняване на вниманието: пеене на песничка, разказване наприказка, превръщане насондите в приказни герои и т.н. Дететозадължителнотрябва да чувства добронамереното отношение на логопеда към него!

УЧИТЕЛИТЕ-ЛОГОПЕДИ В ЦЕНТЪРА СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ В ГР. МОСКВА,ПРИ ЕЛЕНАВИКТОРОВНА НОВИКОВА:  логопед от най-висока категория, академик вРуската Академия на естествените науки, академик в Международната Академия на авторитена научни изобретения и открития, Доктор на педагогическите науки, Автор на методиката за Сондов масаж на артикулационния апарат.

УЧИТЕЛИТЕ-ЛОГОПЕДИ ОТ ДЕТСКИЯ ЦЕНТЪР «МЕТОДА ТОМАТИС» гр. Бургас, «ХАРМОНИЯ» Россия ИМАТ СЕРТИФИКАТИЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАСОНДОВ МАСАЖ.

Ние ще помогнем на вашите деца!